Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI COOKIE-URI

Pentru ca experienţa clienţilor pe site-ul nostru să fie completă şi pentru a face posibilă expedierea şi livrarea comenzilor plasate, aceştia trebuie să fie de acord ca S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L. să colecteze şi să prelucreze datele înscrise conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi ale Legii nr. 506/2004.

Aşadar, www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L.  garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic şi folosirea datelor personale care sunt furnizate de către client în condiţiile specificate. Informaţiile transmise către www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L sunt folosite numai în scopul confirmării comenzilor, trimiterii diverselor oferte speciale, promoţii, etc., numai cu acordul prealabil al clientului.
Furnizarea datelor personale către www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu este obligatorie pentru utilizatori iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L garantează utilizatorilor dreptul de a cere ca www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L să le confirme prelucrarea sau nu a datelelor personale ale acestora, în mod gratuit şi/sau să rectifice, actualizeze, blocheze sau să şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 şi/sau înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor şi/sau să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.
Orice notificare în vederea ştergerii datelor personale ale utilizatorilor din baza de date www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L, se va data, semnă şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date, prin e-mail la adresa info at folie-solar.ro. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept în scopul verificării tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept pentru verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Site-ul www.folie-solar.ro foloseşte cookie-uri în scopul eficientizării accesului în site al utilizatorilor. Navigând în continuare, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru folosirea cookie-urilor. Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri citiţi aici.
www.folie-solar.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L garantează faptul că va respecta cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 10366/2017